Dobrodosli na web stranicu LD “Srndać” Hreljin

Podaci o udruzi: Registarski broj 08001145 Naziv: LOVAČKO DRUŠTVO “SRNDAĆ” HRELJIN Skraćeni naziv: LOVAČKO DRUŠTVO “SRNDAĆ” HRELJIN Sjedište: 51226 Hreljin, Hreljin 119 Datum upisa 30.12.1998 Matični broj: 03363783 OIB: 03523139412 Transakcijski račun kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. Broj žiro-računa: 2402006-1100135493 IBAN: HR2324020061100135493 Djelatnosti: gospodarenje lovištem, uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači, […]