Dobrodosli na web stranicu LD “Srndać” Hreljin


Podaci o udruzi:

Registarski broj 08001145

Naziv: LOVAČKO DRUŠTVO “SRNDAĆ” HRELJIN

Skraćeni naziv: LOVAČKO DRUŠTVO “SRNDAĆ” HRELJIN

Sjedište: 51226 Hreljin, Hreljin 119

Datum upisa 30.12.1998

Matični broj: 03363783

OIB: 03523139412

Transakcijski račun kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

Broj žiro-računa: 2402006-1100135493

IBAN: HR2324020061100135493

Djelatnosti: gospodarenje lovištem, uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači, zaštita prirode i ljudskog okolišta, odgoj i izobrazba lovaca, organiziranje, razvijanje i unapređenje lovne radne kinologije i lovnog streljaštva. LOVNA DJELATNOST

Osobe: ZLATKO VUKELIĆ – PREDSJEDNIK UDRUGE

Udruga broji 98 članova i 3 lovna pripravnika

O UDRUZI

LD »Srndać« danas sa svoja 102 člana djeluje na području Hreljina, Zlobina, Križišća, Šmrike, Kraljevice i Bakarca.
Lovište društva obuhvaća 5.730 hektara. Uz veličinu, posebna je značajka lovišta što se ono prostire od mora do grebena u dužini od 8 do 10 km sa visinskom razlikom od 1100 metara. Najviše brdo je Tuhobić sa 1106 m/n/m, te se u lancu Vele i Male Kose preko planine Šćrbac spaja s Kirskim planinama.
U lovištu se gospodari krupnom i sitnom divljači.
Organizacijski i teritorijalno podijeljeno je u četiri lovne jedinice:
lovnu jedinicu Hreljin ,
lovnu jedinicu Križišće-Šmrika ,
lovnu jedinicu Zlobin  i
lovnu jedinicu Kraljevica –Bakarac .
Sastanci lovaca organiziranih u lovne jedinica održavaju se jednom ili dva puta mjesečno.
Društvo se financira od članarina, a svi članovi u tijelima društva sve dužnosti obavljaju volonterski.

Svakog ljeta lovci kose određene površine u lovištu, čiste pojilišta i obnavljaju hranilišta za divljač, te pripremaju zalihe hrane za zimski period. Angažirani su i na čišćenju i održavanju staza i putova koji se nalaze u lovištu. Pod pokroviteljstvom Društva održavaju se redovite godišnje kinološke smotre.

Osoba zadužena za provođenje lovno-gospodarske osnove je Boris Miklić.

Društvo je angažiralo i lovočuvara Željka Polića i Sašu Odovića koji redovito obilaze lovište i nadziru lovne aktivnosti.

Za naglasiti je da Društvo već godinama sustavno radi na izgradnji i poboljšanju lovačke infrastrukture. Na korištenju i održavanju Društvo ima lovački dom na Strgarnici i Zvirijaku, te Bivak na Sitovici.