O nama


Podaci o udruzi:

 

Registarski broj 08001145

Naziv: LOVAČKO DRUŠTVO “SRNDAĆ” HRELJIN

Skraćeni naziv: LOVAČKO DRUŠTVO “SRNDAĆ” HRELJIN

Sjedište: 51226 Hreljin, Hreljin 119

Datum upisa 30.12.1998

Matični broj: 03363783

OIB: 03523139412

Transakcijski račun kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

IBAN: HR2324020061100135493

Broj žiro-računa: 2402006-1100135493

RNO broj: 0038946

Djelatnosti: gospodarenje lovištem, uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači, zaštita prirode i ljudskog okoliša, odgoj i izobrazba lovaca, organiziranje, razvijanje i unapređenje lovne radne kinologije i lovnog streljaštva. LOVNA DJELATNOST

Osobe: ZLATKO VUKELIĆ – PREDSJEDNIK UDRUGE

Udruga broji 100 članova i 2 lovna pripravnika

 

 

O UDRUZI

LD »Srndać« danas sa svoja 103 člana djeluje na području Hreljina, Zlobina, Križišća, Šmrike, Kraljevice i Bakarca.
Lovište društva obuhvaća 5.730 hektara. Uz veličinu, posebna je značajka lovišta što se ono prostire od mora do grebena u dužini od 8 do 10 km sa visinskom razlikom od 1100 metara. Najviše brdo je Tuhobić sa 1106 m/n/m, te se u lancu Vele i Male Kose preko planine Šćrbac spaja s Kirskim planinama.
U lovištu se gospodari krupnom i sitnom divljači.
Organizacijski i teritorijalno podijeljeno je u četiri lovne jedinice:
lovnu jedinicu Hreljin koja broji 41 člana,
lovnu jedinicu Križišće-Šmrika s 24 člana,
lovnu jedinicu Zlobin s 18 članova i
lovnu jedinicu Kraljevica –Bakarac sa 17 članova.
Sastanci lovaca organiziranih u lovne jedinica održavaju se jednom ili dva puta mjesečno.
Društvo se financira od članarina, a svi članovi u tijelima društva sve dužnosti obavljaju volonterski. Društvo je u proteklom periodu isključivo svojim sredstvima prikupljenim od članstva i dragovoljnim radom članova sagradilo u lovištu pet visokih zatvorenih čeae, deset betonskih pojilišta i kupilo je tri automatske hranilice, a četvrtu je darovao Lovački savez Primorsko-goranske županije.
Svakog ljeta lovci kose određene površine u lovištu, čiste pojilišta i obnavljaju hranilišta za divljač, te pripremaju zalihe hrane za zimski period. Angažirani su i na čišćenju i održavanju nerazvrstanih cesta i staza i putova koji se nalaze u lovištu. Pod pokroviteljstvom Društva održavaju se redovite godišnje kinološke smotre.

Osoba zadužena za provođenje lovno-gospodarske osnove je ujedno i glavni lovnik društva Tihomil Grubišić.

Društvo je angažiralo i lovočuvara Željka Polića koji redovito obilazi lovište i nadzire lovne aktivnosti.

Za naglasiti je da Društvo već godinama sustavno radi na izgradnji i poboljšanju lovačke infrastrukture. Na korištenju i održavanju Društvo ima lovački dom na Strgarnici i Zvirijaku, te Bivak na Sitovici.