Lovište


Kartalovista Hreljin

Opis granice lovišta: Početna točka granice lovišta nalazi se u Bakarskom zaljevu (rt Dobra). Nastavlja dalje okomito na slojnice preko predjela Križ pa putom 100 m zapadno od vrha Glavčina (252) pa kroz mjesto Meja po cjelici i cesti do 200 m istočno od trigonometra 284 gdje skreće u smjeru sjeveroistoka na put prema željezničkoj stanici Meja. Ide dalje do željezničke stanice Meja i nastavlja dalje putom u istom smjeru do granice k.o. Hreljin i k.o. Praputnjak u Hreljinskom polju. Ide dalje granicom k.o. Hreljin i k.o. Praputnjak preko predjela Plasina i predjela Jezero te dolazi na put na tromeđi državnog lovišta broj VIII/13 »LOKVE«, zajedničkog lovišta VIII/125 »KRASICA« i zajedničkog lovišta broj VIII/126 »HRELJIN«. Ide dalje putem po granici državnog lovišta broj VIII/13 »LOKVE« do tromeđe državnog lovišta broj VIII/13 »LOKVE«, zajedničkog lovišta broj VIII/112 »VRANJAK« i zajedničkog lovišta broj VIII/126 »HRELJIN«, pa skreće 200 m prema zapadu do granice k.o. Hreljin i k.o. Fužine. Nastavlja dalje tom granicom u smjeru jugoistoka do kote Jelenčić (1106), i u istom smjeru po granici k.o. Zlobin i k.o. Fužine preko Zlobinskog brda dolazi na vrh Kopula (983). Nastavlja dalje u smjeru jugozapada granicom k.o. Zlobin i k.o. Lič preko trigonometra 922 do ceste Lič – Zlobin, pa cestom prema Zlobinu i granicom državnog lovišta broj VIII/15 »PLANINA« preko željezničke pruge Rijeka – Zagreb preko predjela Zaščrbac do vrha Dedomir (701). Nastavlja dalje u smjeru juga do mjesta Šimići, pa cestom do Klarića. Od Klarića ide dalje u smjeru jugozapada po granici k.o. Veli Dol i k.o. Drivenik, pa granicom k.o. Šmrika i k.o. Jadranovo do morske obale u uvali Grabrova, pa morskom obalom u smjeru sjeverozapada do početne točke u Bakarskom zaljevu (rt Dobra).

– Mjesta obilježbe granice lovišta: Granica lovišta obilježava se obavještajnim tablama od prirodnog materijala dimenzija ne manjih od 60×40 cm koje se postavljaju na vidljivim mjestima i javnim prometnicama sukladno lovnogospodarskoj osnovi.

– Reljefni karakter i zemljopisni položaj lovišta: Lovište mediteransko-brdsko-gorskog tipa u središnjem dijelu Primorsko-goranske županije.

Površina lovišta: ukupna 5.706 ha, od toga lovnih 4.495 ha.

 

ODLUKU o ustanovljenju lovišta broj VIII/126 – »HRELJIN« Službene novine Primorsko-goranske županije broj 50/2006 pogledajte ovdje

 

Za preuzimanje topografske karte u PDF formatu sa stranica Ministarstva poljoprivrede kliknite ovdje.