Projekti društva


 1. Kapitalna ulaganja u lovnogospodarske objekte.
  Sufinancirano sredstvima Grada Bakra
  www.bakar.hr
 2. Rekonstrukcija lovačkog doma „Strgarnica“ na Tuhobiću financirano donacijama.
  Popis donatora.
 3. Nabava osiguranja šteta od divljači, Sufinancirano sredstvima za unapređenje i razvoj lovstva Primorsko-goranske županije za 2016. i 2017. godini www.pgz.hr
 4. Edukacija lovočuvara i ocjenjivača trofeja za potrebe lovišta, Sufinancirano sredstvima za unapređenje i razvoj lovstva Primorsko-goranske županije za 2017. godini www.pgz.hr
 5. Projekt Sprečavanje šteta od divljači, pojačana prihrana divljih svinja radi zadržavanja divljači van područja naselja – 2017.
  Sufinancirano sredstvima Grada Kraljevice www.kraljevica.hr