ld-srndac


Dobrodosli na web stranicu LD “Srndać” Hreljin

Podaci o udruzi: Registarski broj 08001145 Naziv: LOVAČKO DRUŠTVO “SRNDAĆ” HRELJIN Skraćeni naziv: LOVAČKO DRUŠTVO “SRNDAĆ” HRELJIN Sjedište: 51226 Hreljin, Hreljin 119 Datum upisa 30.12.1998 Matični broj: 03363783 OIB: 03523139412 Transakcijski račun kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. Broj žiro-računa: 2402006-1100135493 IBAN: HR2324020061100135493 Djelatnosti: gospodarenje lovištem, uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači, zaštita prirode i ljudskog okolišta, odgoj i izobrazba lovaca, organiziranje, razvijanje i unapređenje lovne radne kinologije i lovnog streljaštva. LOVNA DJELATNOST Osobe: ZLATKO VUKELIĆ – PREDSJEDNIK UDRUGE Udruga broji 98 članova i 3 lovna pripravnika O UDRUZI LD »Srndać« danas sa svoja 102 člana djeluje na području Hreljina, Zlobina, Križišća, Šmrike, Kraljevice i Bakarca. Lovište društva obuhvaća 5.730 hektara. Uz veličinu, posebna je značajka lovišta što se ono prostire od mora do grebena u dužini od 8 do 10 km sa visinskom razlikom od 1100 metara. Najviše brdo je Tuhobić sa 1106 m/n/m, te se u lancu Vele i Male Kose preko planine Šćrbac spaja s Kirskim planinama. U lovištu se gospodari krupnom i sitnom divljači. Organizacijski i teritorijalno podijeljeno je u četiri lovne jedinice: lovnu jedinicu Hreljin , lovnu jedinicu Križišće-Šmrika , lovnu jedinicu Zlobin  i lovnu jedinicu Kraljevica –Bakarac . Sastanci lovaca organiziranih u lovne jedinica održavaju se jednom ili dva puta mjesečno. Društvo se financira od članarina, a svi članovi u tijelima društva sve dužnosti obavljaju volonterski. Svakog ljeta lovci kose određene površine u lovištu, čiste pojilišta i obnavljaju hranilišta za divljač, te pripremaju zalihe hrane za zimski period. Angažirani su i na čišćenju i održavanju staza i putova koji se nalaze u lovištu. Pod pokroviteljstvom Društva održavaju se redovite godišnje kinološke smotre. Osoba zadužena za provođenje lovno-gospodarske osnove je Boris Miklić. Društvo je angažiralo i lovočuvara Željka Polića i Sašu Odovića koji redovito obilaze lovište i nadziru lovne aktivnosti. Za naglasiti je da Društvo već godinama sustavno radi na izgradnji i poboljšanju lovačke infrastrukture. Na korištenju i održavanju Društvo ima lovački dom na Strgarnici i Zvirijaku, te Bivak na Sitovici.